Centre de Suport TIC UV - Centre de Suport TIC UV
Àrea de Qualitat i Atenció a les persones usuàries (ACSU)

Conneixer el meu IP

Personal UV (PAS/PDI)


Alumnat UV


Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES)


Ajudes TIC

Les persones usuàries de qualsevol servei o aplicació proporcionats pel Servei d'Informàtica, i amb caràcter previ a l'accés de qualsevol sol·licitud o petició de suport, declara conèixer la Normativa de la Universitat de València relacionada amb les tecnologies de la informació, i adquireix el compromís del seu compliment.